כללי התנהגות מקצועית של לשכת רו"ח

כללי התנהגות מקצועית של לשכת רו"ח (על פי תקנה 60 מתקנון ההתאגדות שתוקנו בשנת 2004)

כלל 17

מגביל פרסומת של רו"ח רק כשמדובר בפרסום המשרד כמשרד רו"ח או כשמדובר באזכור התואר בפרסומים של שירותים נלווים או שירותים אחרים.

כלומר, מילת התואר "רו"ח" חייבת להיות מצוינת במודעה לפרסום על מנת שיחול תנאי כלל 17. כל עוד לא צוין התואר "רו"ח" בפרסומת, אין מגבלה על פרסום המודעה. ברגע שמצוין – נכנסים למגבלות כלל 17. (לדוג': "דוכן פלאפל של ענת, רו"ח" ç הכלל חל!)

התוכן

מותר [כלל 17(ה')] אסור [כלל 17(ג)]
–     הניסיון המקצועי בראיית חשבון

–     ניסיון והתמחות בעיסוקים נלווים

–     תארים אקדמיים שרכש

–     כשרות לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל

–     שנות ותק

–     פירוט שותפים ועובדים

–     כתובת ודרכי התקשרות

–     שמות שותפים שפרשו או נפטרו – בציון עובדה זו

–          דברי שבח על עצמנו, השוואה לאחרים

–          מצג שווא

–          עובדה מטעה

–          שמות לקוחות

–          שכר הטרחה / הבסיס לחישובו

–          תוצאות שהשיג הרו"ח עבור לקוחותיו

 

אמצעי הפרסום [(כלל 17 (ו') – (ז')]

המותר (לרבות ללקוח פוטנציאלי – מי שנתן הסכמתו מראש) האסור
–     מסירת מידע במענה… שלא לשם הפצתו לאחרים

–     מותר פרסום בעיתונים (אין מגבלות)

–     דיוור ישיר – פניה לאדם מסוים כולל חוזרים מקצועיים (פרסום מתוך המשרד) – ניתן להפיץ ללקוחות קיימים וללקוחות פוטנציאליים, לאנשים שהביעו רצון לקבל את הפרסום

–     אתר אינטרנט – מותר להקים אתר אינטרנט שלו (של הרו"ח)

–     שלט כניסה – מותר לשים שלט כניסה בגודל המקובל במקצוע

–          פרסום ברשות הרבים – לרבות שלטי חוצות וכרזות אוויר. (אסור גם קישור מאתר אינטרנט)

–          חלוקה אקראית (למשל: פליירים)

–          אמצעי תקשורת אלקטרוניים, כגון: רדיו וטלוויזיה.

 

על רו"ח לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע מאחרים לגרום לפרסומת אסורה שלו.

שאלה: האם פירמת רואי חשבון רשאית להפיק מדבקות להדבקה על הרכב?

תשובה: תשובה חיובית בתנאים מסוימים. לפירמה יש זכות לסמן את נכסיה ולזהות את רכבי עובדיה באמצעות מדבקה. עם זאת, אסור שהמדבקה תהפוך לפרסומת ניידת ולכן היא לא תכלול מספר טלפון, כתובת ומילות פרסום ("משרד רואי החשבון המוביל").

שאלת מועצה: האם משרד רו"ח רשאי לתת חסות לכנס?

תשובה: כן. אין מגבלה למתן חסות במקום מסוים. עם זאת, אין להפוך את החסות למסע שיווקי. לכן, השלט לא יכלול אמצעי זיהוי נוספים, פרט לשם.

 

מספרים רואה חשבון

מספרים רואה חשבון

תדריך לשכת רואי חשבון משנת 1987 בדבר עידוד השימוש בתואר רואה חשבון

בתדריך נקבע תנאי שבו מותר להוסיף את התואר רואה חשבון (בלי קשר לשאלת הפרסום) במקרים של פעילות ציבורית, פוליטית, יצירתית, פרטית-חברתית (לא פרטית) כל עוד אין כוונות שאינן טהורות עם פרסום התואר.

שאלות (חלקן שאלות מועצה):

  • האם רשאית רואת חשבון להשתמש בתואר שלה רואת חשבון בפייסבוק?
  • האם רשאית רואת חשבון להציג את תוארה באתר היכרויות?
  • האם רשאית רואת חשבון להציג את עצמה בבליינד דייט כרואת חשבון?
  • האם רשאי רו"ח להשתתף בתחרות מלך היופי ולהשתמש בתוארו רואה חשבון?

תשובה לכל השאלות הנ"ל: התשובה היא חיובית בתנאים מסוימים. על פי תדריך לשכת רואי חשבון משנת 1987 בדבר עידוד השימוש בתואר רואה חשבון, מותר לציין את התואר רואה חשבון בקשר לפעילות ציבורית, פוליטית, יצירתית, פרטית-חברתית (פרטי-חברתי – למשל אתר היכרויות) וכיו"ב.

דוגמא לכוונה לא טהורה – אם בעל האתר רוצה לקדם את אתרו ורוצה שיהיו יותר בנות, בחורות שימשכו בחורים שיכנסו לאתר (ולא שיכירו) אז הכוונה היא לא טהורה ואסור להשתמש בתואר רו"ח, גם אם היא רואת חשבון.

 

שאלה: האם רשאי רו"ח לעשות שימוש בתואר רו"ח למטרה פרטית? (למשל שימוש בשם כאיום לתביעה אחרי פגיעה ברכב הפרטי של הרו"ח)

תשובה: התשובה שלילית. על פי תדריך לשכת רו"ח משנת 1987 בדבר עידוד השימוש בתואר רו"ח, מותר … אך אסור לשימוש פרטי.

bookcase-335849_640

תקן ביקורת 6 – אי תלות רו"ח המבקר במבוקר

תקן ביקורת 6 מתקני ביקורת של לשכת רו"ח בישראל קובע: "רואה החשבון חייב להיות בלתי תלוי בגוף המבוקר"

הגדרת אי תלות – אי תלות מתבטאת במצב נפשי של מודעות מתמדת (state of mind), שיקול דעת ושיפוט ללא משוא פנים לאורך שרשרת ההחלטות המקצועיות המתקבלות בדרך למתן חוות דעת.

על רו"ח לעשות כל מאמץ כדי להבטיח שיהיה חופשי ממעורבות העלולה לפגוע באי-תלותו ומכל אינטרס המעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים. על רו"ח להימנע ממצבים שבהם אדם סביר היודע את העובדות יראה במערכת היחסים שבין רואה החשבון לבין הלקוח מצב של איום מוחשי על אי-תלותו או מצב של ניגוד עניינים בין הביקורת לבין אינטרסים אחרים. בהתקיים מצבים כאלה, על רואה החשבון לנקוט בצעדים לביטולם.

עקרון אי התלות הוא מהיסודות הבסיסיים של מקצוע ראיית החשבון והחובה להיות בלתי תלוי נקבעה גם בחוק רו"ח – סעיף 10, בחוק החברות סעיף 160, בתקנות רו"ח (דרך פעולתו של רו"ח) – 1973, בתקנות רו"ח אחרות (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) – 1965 ותיקונן ב-2002, ובכללי התנהגות מקצועית – כלל 4. הפרסומים דלעיל רק קובעים את החובה להיות בלתי תלוי.